Genmodificerede afgrøder på markedet

En lang række fødevarer indeholdende genmodificerede afgrøder kan allerede i dag købes i butikkerne i USA. Men det er forskelligt fra land til land, hvilke afgrøder der er godkendt til markedsføring. Der produceres flest genmodificerede afgrøder i USA, mens det i EU kun er tilladt at dyrke ganske få genmodificerede sorter.

Globalt

USA er det land i verden, som dyrker flest genmodificerede afgrøder. Her er flere end 30 afgrøder godkendt til kommerciel dyrkning, og mange flere ventes på markedet inden for de næste år. De mest udbredte genmodificerede afgrøder i USA er soja, majs, bomuld og raps. Desuden bliver der i mindre omfang dyrket bl.a. genetisk modificerede tomater og squash.

Også i Canada, Australien, Argentina og Kina bliver der dyrket større mængder genmodificerede afgrøder på kommerciel basis – dog ikke i samme udstrækning som i USA.

EU

I EU er en række genmodificerede afgrøder godkendt til markedsføring. Det drejer sig om forskellige slags majs, raps, soja, cikoriesalat og nelliker. En del af disse planter bliver dyrket kommercielt i bl.a. Spanien. Herudover venter en række kartoffel-, raps-, majs-, bomulds- og roesorter på godkendelse.

Der er dog forskel på i hvilken udstrækning, den enkelte sort er godkendt. F.eks. er en bestemt cikoriesalat (RM3-3) udelukkende godkendt til forædlingsformål, mens majssorten Bt 11 udelukkende er godkendt til import og forarbejdning.

Når det gælder antallet af forsøgsudsætninger, er der stor spredning medlemslandene imellem. Frankrig er det land, som har været vært for flest forsøgsudsætninger, efterfulgt af Italien og Storbritannien. Sammen med lande som Sverige og Finland befinder Danmark sig i den lave ende af skalaen.

Danmark

I Danmark dyrkes der ingen genmodificerede afgrøder kommercielt, men siden 1990 har en række roer, raps, majs og kartofler været dyrket i forsøgsudsætninger. 14 gensplejsede planter er godkendt i EU – og er dermed også godkendt i Danmark.

Det er miljøministeren, som giver tilladelse til forsøgsudsætninger med genmodificerede afgrøder (læs mere om godkendelsesprocedurer). Skov- og Naturstyrelsen har ansvaret for miljømæssige vurderinger og godkendelser i forbindelse med anvendelse af GM-planter.

Sverige

I Sverige har en række afgrøder været dyrket i forsøgsudsætninger. Det drejer sig bl.a. om herbicidtolerante roer, raps og kartofler med ændret stivelsesindhold.

14 gensplejsede planter er godkendt i EU – og er dermed også godkendt i Sverige.

Jordbruksverket har ansvaret for miljø- og sundhedsmæssige vurderinger i forbindelse med genmodificerede afgrøder