Værdi i roetoppe

Roetoppe udgør en biomasse

Roetoppe udgør en biomasse, som efter roehøsten typisk udgør et problem for roeproducenterne. Alene på Lolland-Falster pløjes hvert år 1 million tons roetoppe ned i den lolland-falsterske muld. Det er en enorm ressource, der på denne måde igen laves til muld.

Roetoppe

Roetoppe er således en upåagtet biomasse af enorm omfang i forlængelse af sukkerroeproduktionen. 1 million tons er meget, også selvom 80% er vand. Roetoppe-biomassen er ovenikøbet koncentreret indenfor et geografisk lille område – så koncentreret, at Lolland-Falster formentlig er et af de mest biomasse-intensive områder i verden. Dermed er det ekstra oplagt at udnytte roetoppene på en måde, der både er økonomisk og miljømæssig bæredygtig.

Første fase i en proces hen imod bioraffinering

Første fase i en proces hen imod bioraffinering vil være en analyse af værdien af de stoffer, der kan ekstraheres fra bladene. Logistikken skal også analyseres nærmere, idet der kan være visse udfordringer i at flytte og mellemlagre 1 million tons roeblade. Herefter kan den samlede økonomiske effekt analyseres.

Hos os er der ingen tvivl om, at der med den rigtige tilgang er enorme værdier gemt i roebladene, som det er bæredygtigt at hente frem. Den samlede værdi er formodentligt i størrelsesordenen omkring 100-200 millioner kr. årligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.