Tang kan hjælpe grisemaver

Ny teknologi kan forarbejde tang, så proteiner og saponin kan bruges som tilsætningsfoder i svinestaldene. Forskningen peger på, at saponinen stabiliserer grisenes maver.

Hvert år dør mere end 6 millioner danske smågrise, hovedsageligt som følge af diarré og tarminfektioner. For landbruget er det en stor etisk og økonomisk belastning, som koster den enkelte landmand dyrt. For at begrænse dette, behandles grisene med penicillin, og deres foder tilsættes kobber og zink. Flere forskningsprojekter – bl.a. fra Aarhus Universitet – peger på, at svinefoder, som tilsættes saponin, har en gavnlig effekt på grisenes fordøjelsessystem.

Her kommer tang ind i billedet. Hvert år skylles omkring én mio. tons tang op på de danske strande. Tangen indeholder både proteiner og saponiner, og med den af vores udviklede bioraffinering, kan tangen udgøre en enorm ressource af stor samfundsmæssig betydning. Annvendelsen af opskyllet tang frem for dyrket tang vil også gøre det økonomisk realistisk.

Forskning lovende

Vores teknologi er målrettet bl.a. mod bæredygtig og samtidig økonomisk effektiv udvinding af proteiner og saponiner. Det sker i tæt samarbejde med Teknologisk Institut med hvem vi afvikler en udrednings-og forsøgsfase. Muligheden for at anvende opskyllet tang i et kommercielt anlæg er helt unikt.

Yderkommuner og miljø vinder

Raffineringen af tang vil ikke blot løse nogle samfundsmæssige problemer og store udfordringer for landbruget. Det vil også give gevinster til yderkommunerne, hvor det vil blive økonomisk bæredygtigt at opsamle tangen og give arbejdspladser. Man undgår også, at næringsstoffer fra tangen og den rådnende tang skyller tilbage i fjordene og de indre farvande, der i forvejen har rigeligt med næringsstoffer, hvilket især om sommeren giver naturen problemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.