Om Biotekcenter

Biotekcenter er et informationskontor som er skabt for at øge kendskabet til GMO og genteknik. Virksomhedens arbejde sker via hjemmesiden Biotekcenter.dk og gennem afholdelse af arrangementer som seminarer og konferencer. På hjemmesiden kan man finde populærvidenskabelig og nuanceret information om forskellige aspekter vedrørende GMO og bioteknologi. Det er vores forhåbning at Biotekcenter vil blive et ledende nationalt forum i GMO-spørgsmål.