Biomasseraffinering

At raffinere olie, sukker, kokos er kendt teknologi

At raffinere olie, sukker, kokos er kendt teknologi, som findes i mange udgaver. Det gælder også for forskellige former for biomasse, som gennem en raffineringsproces ofte anvendes som råstof i produktion af energi. En teknologi, som typisk er baseret på formalingsproces i en mølle/findeler, tilsætning af vand og enzymer, centrifugering og eventuel tørring i pulverform.

Hos os har vi sammen med vore samarbejdspartnere udarbejdet en ny og banebrydende proces til raffinering af biomasser, som omfatter alle led – lige fra mark til endelig produkt baseret på efterprøvet teknologi. Alt sammen økonomisk bæredygtigt uden offentlige tilskud til etablering, drift eller prissætning.

Alle typer biomasse

Vores teknologi er designet til at være generisk og kan håndtere alle typer biomasse. Metoden og hardwaren i et raffinaderi til eksempelvis quinoaklid er med vores teknologi 80 % identisk med metoden og hardwaren i et raffinaderi til tørret tang, rug, eller affaldet fra soyaproduktion.

Det indebærer, at vi og vore samarbejdspartnere kan lave ny og banebrydende biomasse-udvinding baseret på grundigt gennemprøvede metoder og teknologier. Det betyder en stærk reduktion af de kommercielle risici, udviklingstid og indkøringstid. Det betyder også, at man på mange områder kan benytte hyperoptimerede metoder og komponenter. Tid og omkostninger fra idé til proof-of-technology og time-to-market bliver kraftigt reduceret.

Multi-string skaber økonomi

En lang række biomasseraffinerings projekter har allerede været afprøvet uden kommerciel succes, eksempelvis fremstilling af specialproteiner, bio-ethanol, klorofyl og meget mere. Én af årsagerne til den manglende kommercielle bæredygtighed er, at man typisk har fokus på én værdi i biomassen og ikke optimerer raffineringen i forhold til de mange andre værdier, som naturen møjsommeligt har opbygget i biomassen.

Multi-stringsraffinering

Multi-stringsraffinering betyder, at man kører flere parallelle ekstraktioner og raffineringer i samme raffinaderi. Det giver optimal udnyttelse af de naturlige ressourcer og i sin optimale form en produktion uden nogen former for affald. Hver værdi i biomassen bliver hentet ud i optimal form.

Enkelte skeptikere påpeger, at flere parallelle processer er omkostningsfuldt. Dette er korrekt, og der er flere eksempler på, at modellen ikke er bæredygtig. I og med at vores raffineringsproces baseres på allerede udviklede generiske teknologier til udvindingen af f.eks. proteiner, olier, og fibre, er vores bioraffinering dokumenterbar, økonomisk bæredygtig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.